Fri frakt vid 900:-

Hur väljer man rätt belysning?

När du handlar hos oss behöver du inte tänka på dem vanligaste sakerna såsom om lampan är vattentät, klarar av dam & vibrationer etc - det gör alla vår arbetsbelysning. 

Däremot finns det några punkter som vi tar upp nedan som kan vara bra att tänka på.

Vad skall belysas

Det första man bör tänka på är vad som skall belysas, detta vet du troligtvis redan eftersom du har kommit hit men det är nog ändå värt att ta upp ämnet.Som i den här simuleringen som TYRI har gjort så har man tänkt på att bonden som kör behöver betydligt mer belysning än det som sitter standard på traktorn, som bara belyser det rakt framför (avstängt i simuleringen).

Men för att bonden skall kunna utföra sitt jobb så effektivt & säkert som möjligt måste omgivningen belysas.

Här har man valt att montera dem flesta lamporna högt uppe på hytten riktade snett neråt för att på detta vis kunna belysa stora områden utan att för den sakens skull behöva blända personer som är ute och kopplar på redskap fram eller bak. På sidan av traktorn arbetar man inte lika ofta och där är lamporna istället placerade för att att underlätta navigering - bonden får lättare bedöma avstånd och höjd på eventuella hinder.

I en applikation som denna är mycket ljus att föredra men det är minst lika viktigt att ljuset är jämnt fördelat över ytorna fram och bak så eventuella jobb utanför maskinen lätt kan utföras som att koppla på släp, laga en brusten hydraulslang eller liknande.


Hur mycket ljus behövs

När det kommer till frågan hur mycket ljus man behöver finns inget bättre exempel än extraljus på sin bil "MER ÄR BÄTTRE!" eller?


När det kommer till extraljus kanske detta stämmer då det är en högst individuell och personlig fråga men i andra applikationer är det verkligen inte bra med för mycket eller för koncentrerat ljus.

Om man tillexempel skall belysa ett motorrum behöver man tänka annorlunda, där spelar saker som ljusspridning, färgtemperatur och placering dem viktiga rollerna. I ett motorrum behöver man förvisso tillräckligt mycket ljus för att motverka mörker, men ljusspridningen är viktig då ljuset inte skall koncentreras till en punkt utan vara uniformt och mjukt över hela utrymmet. Detta får man med en eller flera lampor med en diffuserlins så att få skuggor uppstår och eventuella läckor syns & reparationer enkelt kan utföras. En diffuserlinser är inte alls är lika bländande som vanliga symmetriska/asymmetriska linser. 


Färgtemperatur & färgåtergivning

En annan viktig faktor när man väljer belysning.Färgtemperatur mäts i kelvin (K) och är enkelt förklarat ett mått på vilken färg ljuset har. Olika färgtemperaturer har olika för och nackdelar. Många kanske tänker ljus som ljus, men så är det alltså inte sätter man en lampa med 2000K (passar ofta i sovrummet) bredvid en med 6500K (Operationssal) kommer den förstnämnda avge ett väldigt gult sken medans 6500k kommer upplevas mycket mer vitt men med en dragning åt blått.

Som arbetsbelysning på fordon eller andra redskap skall man hålla sig mellan 4500-6500K för att vara så nära naturligt dagsljus som möjligt. Och i vissa specifika applikationer som exempelvis snöröjning kan man vid bladet sätta 4000K för att på detta vis inte få lika starka reflektioner tillbaka mot sig från all snö.

En annan faktor man kan ta in är färgåtergivningsindex (Ra) eller (CRI) det är ett mått på hur väl ljuskällan återger färger, där ett högt CRI värde på 90-100 är det som används vid fotografering för att så naturtroget som möjligt återge dem verkliga färgerna på exempelvis en blomma, skulle man belysa samma blomma med en ljuskälla med 60 CRI skulle blommans färger upplevas som tråkiga, matta och urtvättade. Alla applikationer kräver alltså inte bra färgåtergivning, alla fotograferar inte blommor dagarna i ända, men har man tillexempel en liten verkstad på hjul där man handskas med många olika kablar med olika färger underlättar det helt klart med en lampa med högre CRI värde.